top of page

Supporters

Público·74 miembros

Not Okay Ondertitels Nederlands ##BEST##This is another one of our excellent services. We allow users to tailor the subtitle of their video content to their preference. It is about what you want and what you feel is okay for your audience. You can work with our expert subtitlers to perfect your subtitle file.
Not Okay ondertitels NederlandsPowerPoint voor Microsoft 365 kan uw teksten tijdens het presenteren transcriberen en op het scherm weergeven als bijschriften in de taal die u spreekt, of als ondertitels die in een andere taal zijn vertaald. Bijschriften kunnen nuttig zijn voor dove of slechthorende personen in het publiek, en ondertitels kunnen uw presentatie toegankelijk maken voor personen die een andere taal spreken.


U kunt kiezen welke taal u spreekt tijdens uw presentatie, en in welke taal de bijschriften/ondertitels moeten worden weergegeven (of worden vertaald). U kunt instellen welke microfoon u wilt gebruiken (als er meerdere microfoons op uw apparaat zijn aangesloten), waar op het scherm de ondertitels moeten worden weergegeven (boven- of onderin, over de dia heen of apart) en hoe de ondertitels eruit moeten zien.


Bij Taal van ondertitels ziet u in welke talen PowerPoint bijschriften of ondertitels kan weergeven. Kies de gewenste taal. Dit is de taal van de teksten die uw publiek te zien krijgt. Standaard is dit dezelfde taal als de gesproken taal, maar u kunt ook een andere taal kiezen. De teksten worden dan vertaald.


Kies in het menu Instellingen voor ondertitels de gewenste positie van de bijschriften of ondertitels. De ondertitels kunnen boven of onder in de dia worden weergegeven (over de dia heen), of boven of onder de dia (in een apart paneel). De standaardinstelling is Onder dia.


Als u wilt dat ondertitels altijd worden weergegeven wanneer u een diavoorstelling start, kunt u deze vanaf het lint via Diavoorstelling > Altijd ondertitels gebruiken voor alle presentaties inschakelen. (Standaard zijn ondertitels uitgeschakeld.) In de diavoorstelling en de weergave voor presentator worden uw teksten dan in real time getranscribeerd en weergegeven op het scherm.